دسته: Top 5

گسترش: داده ها و توزیع دقیق
دسته # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 1-100
😂 شکلک ها و احساسات 🥺 🤍 🥰 🤗 💙 ...
👌 مردم و بدن 🤌 🫂 🤘 🙏 🖕 ...
🐵 حیوانات و طبیعت 🦋 🥀 🍀 🌹 🌸 ...
🍓 غذا و نوشیدنی 🍑 🍓 🍒 🍄 ...
🚌 مسافرت و مکان 🔥 🌚 🪐 🌝 🌈 ...
⚽ فعالیت ها 🧸 🧿 🎈 🎉 ...
⌚ اشیاء 🗿 📍 💍 💎 🖇 ...
🛑 نمادها 🔞 ...
🏁 پرچم ها 🏳‍⚧ 🇹🇼 🚩 🏳‍🌈 🇨🇳 ...
🏼 رنگ پوست و سبک مو 🦲 🦱 ...