تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

فیلتر: جنسیت

جنسیت: Top 2

جنسیت - رتبه بندی ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (2) 57.5126 🖕 انگشت میانه: #4 (5) 57.5126 🤍 قلب سفید: #3 (1) 57.5126 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (1) 57.5126 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 57.5126 🙃 صورت وارونه: #5 (1) 42.4874 🤍 قلب سفید: #4 (-1) 42.4874 🖕 انگشت میانه: #3 (4) 42.4874 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 42.4874 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 42.4874 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (2)🤌 🖕 انگشت میانه: #4 (5)🖕 🤍 قلب سفید: #3 (1)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (1)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🙃 صورت وارونه: #5 (1)🙃 🤍 قلب سفید: #4 (-1)🤍 🖕 انگشت میانه: #3 (4)🖕 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 زن: جنسیت - رتبه بندی ایموجی های محبوبزن نر: جنسیت - رتبه بندی ایموجی های محبوبنر
گسترش: داده ها و توزیع دقیق
نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت | emojiall.com نر 42.49% زن 57.51% نمودار پای توزیع جنسیتی کاربران وب سایت | emojiall.com نر 42.49% زن 57.51% نر 42.49%نر 42.49% زن 57.51%زن 57.51%

📈بیشتر - نمودار توزیع

رتبه بندی همه زن نر
1 🥺 🥺 🥺
2 🥰 🥰 🥰
3 🤍 🤍 🖕
4 🖕 🖕 🤍
5 🤌 🤌 🙃
6 😏 😏 😏
7 🙃 🛐 🚩
8 🙄 🖤 🙄
9 🛐 🙃 🤌
10 🖤 🙄 🤞
11 😍 😍 🖤
12 🤞 💙 🗿
13 🤗 🥲 ❤️‍🔥
14 ❤️‍🔥 😇 😅
15 🥲 🤗 🤗
16 😇 😘 😇
17 😅 ❤️‍🔥 😍
18 💙 😅 🛐
19 🚩 💜 🥲
20 😘 🤞 🤤
21 🤟 🤟 🙂
22 💜 🙌 🌚
23 🙂 🌚 🙌
24 🙌 🙂
25 🌚 🦋 🤟
26 🗿 🤭 💙
27 🤤 🧡 💕
28 🦋 💕 💜
29 🤭 😊 😘
30 💕 🤤 🤭
31 🧡 🙏 🦋
32 💚 🧡
33 🙏 💘 🥵
34 😳 ❣️ 😳
35 💚 💖 🤘
36 ❣️ 😳 ❣️
37 😊 😎 💖
38 💘 🤘 💘
39 💖 🥵 🙏
40 🥵 😒 💚
41 🤘 🗿
42 😎
43 😒 🍃 😊
44 🍃 😜 ✈︎
45 ✈︎ 🥀 😒
46 💗 🎃 🙈
47 😌 📈 😎
48 🥀 😉 💗
49 😜 🚩
50 🎃 😌 😌
51 🙈 💗 🍃
52 💞 ☯︎ 🤡
53 ☯︎ 🧸 🧐
54 📈 💞
55 😉 ✈︎ 🇨🇳
56 😝 🥀
57 🧐 😈 💞
58 🤡 🫀 💯
59 😑 😮‍💨
60 😑 😶‍🌫️ ☯︎
61 🧸 🥴 🔞
62 🥴 🚬
63 😮‍💨 🤎 😶
64 🤙 🧿
65 😝 💛 🎃
66 💓 😑
67 😶‍🌫️ 🍂 💫
68 😈 🙈 😉
69 🍂 😮‍💨 🥴
70 🤎 🧐 📍
71 💯 ❤️‍🩹 🤨
72 📍 🤡
73 🤙 🤏 📈
74 🤏 😜
75 🤨 📍 🤌🏽
76 😶 🤨 🉤
77 💫 🏳‍🌈 🍂
78 💛 🌹 🏳️‍🌈
79 💓 🤎
80 🧿 🤩 🤏
81 💯 😝
82 🔞 😻 🧸
83 ❤️‍🩹 😶 😶‍🌫️
84 👍 👍
85 🏳‍🌈 👌 🍀
86 🫀 🖇️ 💔
87 🚬
88 💫 🇹🇼
89 🏳️‍🌈 😁 🤙
90 😻 😼 👍
91 ☺️ 🤦‍♀️
92 🍀 😈
93 😼 🧿 ☺️
94 ☺️ 🌻 😼
95 👌 📉 🍑
96 🇨🇳 🍀 😛
97 🤌🏽 😶‍🌫 😶‍🌫
98 😁 ✔️
99 😶‍🌫 🧢 🌝
100 🤩 🖖 ❤‍🔥