زبان: Top 5

گسترش: داده ها و توزیع دقیق
زبان # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 1-100
0 همه 🙂‍↔️ 🙂‍↕ 🫠 🥹 🫶 ...
1 چینی, ساده 🫔 📍 🫡 🔞 ...
2 ترکی 🪬 🫠 🎀 🫶 🥹 ...
3 چینی، سنتی 🙂‍↕️ 🫰 🫧 🙂‍↔️ ...
4 فارسی 🩶 🦋 🪽 🤌 ...
5 ویتنامی 🙂‍↕ 🫂 🥹 🫠 🙂‍↔️ ...
6 پرتغالی، بین‌المللی 🙂‍↔ 🩵 🙂‍↔️ 🙂‍↕ ...
7 روسی 🙂‍↕ 🙂‍↔ 🥰 🫡 🙂‍↔️ ...
8 لهستانی 🫶 🫠 🩷 🙃 🙈 ...
9 اسپانیایی 🙂‍↔️ 🙂‍↕ 🩷 🫂 😵‍💫 ...
10 کره‌ای 🥹 🔥 💙 👍 ...
11 انگلیسی 🙂‍↔️ 🙂‍↕ 😀 😂 ...
12 اندونزیایی 🪫 🙂‍↔️ 🙂‍↕️ 🇵🇸 💍 ...
13 عربی 🫂 🥺 🫰 🏳‍⚧ 🎀 ...
14 تایلندی 🙂‍↕ 🫶🏻 🙂‍↔ 🙏 🫠 ...
15 ژاپنی 🙂‍↕ 🥹 🤌 🙂‍↔ 🥰 ...
16 ایتالیایی 🩷 🫠 🩶 💖 💘 ...
17 فرانسوی 🫠 🙂‍↕️ 🙂‍↔️ 😌 🫡 ...
18 هندی 🫰 🧿 🙃 🙂 🙂‍↔️ ...
19 چک 🤍 🙏 🎀 🥰 🥹 ...
20 مجارستانی 🤍 🥰 💚 💜 🩷 ...
21 آلمانی 🏃‍♀️ ...
22 رومانیایی 🤍 💙 🥰 🤗 🙃 ...
23 اوکراینی 🤍 🙃 🥰 🙌 🎀 ...
24 صربی 🥰 🙃 😍 😊 🫶🏻 ...
25 یونانی 🤍 🙃 🥰 🩷 🙏 ...
26 اسلواکیایی 🤍 🫶🏻 🥰 🩷 🙏 ...
27 کرواتی 💙 🫶 💜 🥰 🙃 ...
28 مالایی 🗿 🥰 🙂‍↔️ 🙃 ❤️‍🩹 ...
29 عبری 🤍 💙 🙌 💜 🥰 ...
30 هلندی 🫶 🫣 ❤️‍🩹 🤗 🥸 ...
31 بلغاری 🤍 🫶 🙃 💙 💜 ...
32 فنلاندی 🫶 🙏 🤌 👍 💎 ...
33 اسلووانیایی 🥰 🛻 🤗 😉 🤍 ...
34 فیلیپینی 🤍 🖤 🫵 🥺 💚 ...
35 قزاقی 🤍 🖕🏼 🖕 🙃 💙 ...
36 لیتوانیایی 🤍 🙃 💜 🖤 👍 ...
37 دانمارکی 🕷 🐝 💘 🌅 🦋 ...
38 سوئدی 🤩 🌸 🫣 👍 🟨 ...
39 لتونیایی 🤍 🤗 🙃 🫠 ...