♏️محبوبیت در طول زمان

♏️ (برج عقرب) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-03-18 - 2023-03-12
زمان بروزرسانی: 2023-03-16 17:33:03 UTC
♏️و در پنج سال اخیر محبوبیت این ایموجی روندی V شکل را نشان داده است، اما اخیراً کاهش یافته است.در سال 2017 و 2019، روند محبوبیت آن همگرا شد.