محبوبیت در طول زمان

♫ (پرتوهای یادداشت هشتم) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-12-02 - 2023-11-26
زمان بروزرسانی: 2023-11-30 17:39:22 UTC
و در پنج سال اخیر محبوبیت این ایموجی دستخوش چندین تغییر بزرگ شده است.در سال 2021-03 و 2022-07، محبوبیت آن بیشترین افزایش را نشان داد.در سال 2018 و 2022، روند محبوبیت آن همگرا شد.

نمودار روند

گره زمانیشاخص بهرهافزایش
2021-03 100 627.27%
2022-07 49 86.67%