🇨🇱محبوبیت در طول زمان

🇨🇱 (پرچم: شیلی) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-03-25 - 2023-03-19
زمان بروزرسانی: 2023-03-25 17:32:33 UTC
🇨🇱و در پنج سال اخیر محبوبیت این ایموجی دستخوش چندین تغییر بزرگ شده است.در سال 2022-02,2022-03 و 2022-04، محبوبیت آن بیشترین افزایش را نشان داد.در سال 2017 و 2021، روند محبوبیت آن همگرا شد.

🇨🇱 نمودار روند

گره زمانیشاخص بهرهافزایش
2022-02 79 343.82%
2022-03 100 113.9%
2022-04 84 0.6%