🇬🇷محبوبیت در طول زمان

🇬🇷 (پرچم: یونان) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-03-18 - 2023-03-12
زمان بروزرسانی: 2023-03-17 17:37:07 UTC
🇬🇷و در پنج سال گذشته، محبوبیت این ایموجی افزایش موجی را نشان داده است.در سال 2018 و 2019، روند محبوبیت آن همگرا شد.