🇭🇹محبوبیت در طول زمان

🇭🇹 (پرچم: هائیتی) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-03-18 - 2023-03-12
زمان بروزرسانی: 2023-03-17 17:38:08 UTC
🇭🇹و در پنج سال گذشته محبوبیت این ایموجی همچنان رو به افزایش بوده است.در سال 2018 و 2019، روند محبوبیت آن همگرا شد.در سال 2019، روند نرخ محبوبیت آن شروع به افزایش کرد.