🍋محبوبیت در طول زمان

🍋 (لیمو ترش) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-03-25 - 2023-03-19
زمان بروزرسانی: 2023-03-25 18:06:52 UTC
🍋و در پنج سال اخیر محبوبیت این ایموجی دستخوش چندین تغییر بزرگ شده است.در سال 2018 و 2019، روند محبوبیت آن همگرا شد.