🐎محبوبیت در طول زمان

🐎 (اسب) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-03-18 - 2023-03-12
زمان بروزرسانی: 2023-03-18 17:39:18 UTC
🐎و در پنج سال گذشته، محبوبیت کلی این ایموجی افزایش یافته و سپس کاهش یافته است.در سال 2018 و 2019، روند محبوبیت آن همگرا شد.