6محبوبیت در طول زمان

6 (رقم شش) نمودار روند - emojiall.com
دانلود/کپی پیوند
محدوده زمانی: 2018-03-18 - 2023-03-12
زمان بروزرسانی: 2023-03-16 17:03:06 UTC
6و در پنج سال اخیر محبوبیت این ایموجی کاهش یافته است.در سال 2018 و 2021، روند محبوبیت آن همگرا شد.