در پرونده emoji-sequences.txt که به طور رسمی توسط کنسرسیوم Unicode ارائه شده است ، یک نوع نوع وجود دارد که نوع هر Emoji را نشان می دهد. در زیر لیستی از انواع با نام نوع و تعداد Emoji موجود در نوع آورده شده است. برای مشاهده شکلک موجود در نوع ، روی پیوند نام نوع زیر کلیک کنید تا وارد صفحه نوع مربوطه شوید. راهنمای کاربر: نوع فیلد چیست؟