تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

این لیستی از Emoji است که قسمت نوع آن دنباله ویرایش Emoji است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: نوع فیلد چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
☝🏻 اشاره به بالا: پوست سفید 261D 1F3FB
☝🏼 اشاره به بالا: پوست روشن 261D 1F3FC
☝🏽 اشاره به بالا: پوست طلایی 261D 1F3FD
☝🏾 اشاره به بالا: پوست گندمی 261D 1F3FE
☝🏿 اشاره به بالا: پوست آبنوسی 261D 1F3FF
⛹🏻 شخص با توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB
⛹🏼 شخص با توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC
⛹🏽 شخص با توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD
⛹🏾 شخص با توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE
⛹🏿 شخص با توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF
✊🏻 مشت کردن: پوست سفید 270A 1F3FB
✊🏼 مشت کردن: پوست روشن 270A 1F3FC
✊🏽 مشت کردن: پوست طلایی 270A 1F3FD
✊🏾 مشت کردن: پوست گندمی 270A 1F3FE
✊🏿 مشت کردن: پوست آبنوسی 270A 1F3FF
✋🏻 دست بالابرده: پوست سفید 270B 1F3FB
✋🏼 دست بالابرده: پوست روشن 270B 1F3FC
✋🏽 دست بالابرده: پوست طلایی 270B 1F3FD
✋🏾 دست بالابرده: پوست گندمی 270B 1F3FE
✋🏿 دست بالابرده: پوست آبنوسی 270B 1F3FF
✌🏻 علامت پیروزی: پوست سفید 270C 1F3FB
✌🏼 علامت پیروزی: پوست روشن 270C 1F3FC
✌🏽 علامت پیروزی: پوست طلایی 270C 1F3FD
✌🏾 علامت پیروزی: پوست گندمی 270C 1F3FE
✌🏿 علامت پیروزی: پوست آبنوسی 270C 1F3FF
✍🏻 نوشتن با دست: پوست سفید 270D 1F3FB
✍🏼 نوشتن با دست: پوست روشن 270D 1F3FC
✍🏽 نوشتن با دست: پوست طلایی 270D 1F3FD
✍🏾 نوشتن با دست: پوست گندمی 270D 1F3FE
✍🏿 نوشتن با دست: پوست آبنوسی 270D 1F3FF
🎅🏻 بابا نوئل: پوست سفید 1F385 1F3FB
🎅🏼 بابا نوئل: پوست روشن 1F385 1F3FC
🎅🏽 بابا نوئل: پوست طلایی 1F385 1F3FD
🎅🏾 بابا نوئل: پوست گندمی 1F385 1F3FE
🎅🏿 بابا نوئل: پوست آبنوسی 1F385 1F3FF
🏂🏻 اسنوبرد: پوست سفید 1F3C2 1F3FB
🏂🏼 اسنوبرد: پوست روشن 1F3C2 1F3FC
🏂🏽 اسنوبرد: پوست طلایی 1F3C2 1F3FD
🏂🏾 اسنوبرد: پوست گندمی 1F3C2 1F3FE
🏂🏿 اسنوبرد: پوست آبنوسی 1F3C2 1F3FF
🏃🏻 دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB
🏃🏼 دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC
🏃🏽 دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD
🏃🏾 دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE
🏃🏿 دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF
🏄🏻 موج‌سوار: پوست سفید 1F3C4 1F3FB
🏄🏼 موج‌سوار: پوست روشن 1F3C4 1F3FC
🏄🏽 موج‌سوار: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD
🏄🏾 موج‌سوار: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE
🏄🏿 موج‌سوار: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF
🏇🏻 مسابقه اسب‌سواری: پوست سفید 1F3C7 1F3FB
🏇🏼 مسابقه اسب‌سواری: پوست روشن 1F3C7 1F3FC
🏇🏽 مسابقه اسب‌سواری: پوست طلایی 1F3C7 1F3FD
🏇🏾 مسابقه اسب‌سواری: پوست گندمی 1F3C7 1F3FE
🏇🏿 مسابقه اسب‌سواری: پوست آبنوسی 1F3C7 1F3FF
🏊🏻 شناگر: پوست سفید 1F3CA 1F3FB
🏊🏼 شناگر: پوست روشن 1F3CA 1F3FC
🏊🏽 شناگر: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD
🏊🏾 شناگر: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE
🏊🏿 شناگر: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF
🏋🏻 وزنه‌بردار: پوست سفید 1F3CB 1F3FB
🏋🏼 وزنه‌بردار: پوست روشن 1F3CB 1F3FC
🏋🏽 وزنه‌بردار: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD
🏋🏾 وزنه‌بردار: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE
🏋🏿 وزنه‌بردار: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF
🏌🏻 گلف‌باز: پوست سفید 1F3CC 1F3FB
🏌🏼 گلف‌باز: پوست روشن 1F3CC 1F3FC
🏌🏽 گلف‌باز: پوست طلایی 1F3CC 1F3FD
🏌🏾 گلف‌باز: پوست گندمی 1F3CC 1F3FE
🏌🏿 گلف‌باز: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF
👂🏻 گوش: پوست سفید 1F442 1F3FB
👂🏼 گوش: پوست روشن 1F442 1F3FC
👂🏽 گوش: پوست طلایی 1F442 1F3FD
👂🏾 گوش: پوست گندمی 1F442 1F3FE
👂🏿 گوش: پوست آبنوسی 1F442 1F3FF
👃🏻 بینی: پوست سفید 1F443 1F3FB
👃🏼 بینی: پوست روشن 1F443 1F3FC
👃🏽 بینی: پوست طلایی 1F443 1F3FD
👃🏾 بینی: پوست گندمی 1F443 1F3FE
👃🏿 بینی: پوست آبنوسی 1F443 1F3FF
👆🏻 اشاره به بالا با پشت دست: پوست سفید 1F446 1F3FB
👆🏼 اشاره به بالا با پشت دست: پوست روشن 1F446 1F3FC
👆🏽 اشاره به بالا با پشت دست: پوست طلایی 1F446 1F3FD
👆🏾 اشاره به بالا با پشت دست: پوست گندمی 1F446 1F3FE
👆🏿 اشاره به بالا با پشت دست: پوست آبنوسی 1F446 1F3FF
👇🏻 اشاره به پایین: پوست سفید 1F447 1F3FB
👇🏼 اشاره به پایین: پوست روشن 1F447 1F3FC
👇🏽 اشاره به پایین: پوست طلایی 1F447 1F3FD
👇🏾 اشاره به پایین: پوست گندمی 1F447 1F3FE
👇🏿 اشاره به پایین: پوست آبنوسی 1F447 1F3FF
👈🏻 اشاره به چپ: پوست سفید 1F448 1F3FB
👈🏼 اشاره به چپ: پوست روشن 1F448 1F3FC
👈🏽 اشاره به چپ: پوست طلایی 1F448 1F3FD
👈🏾 اشاره به چپ: پوست گندمی 1F448 1F3FE
👈🏿 اشاره به چپ: پوست آبنوسی 1F448 1F3FF
👉🏻 اشاره به راست: پوست سفید 1F449 1F3FB
👉🏼 اشاره به راست: پوست روشن 1F449 1F3FC
👉🏽 اشاره به راست: پوست طلایی 1F449 1F3FD
👉🏾 اشاره به راست: پوست گندمی 1F449 1F3FE
👉🏿 اشاره به راست: پوست آبنوسی 1F449 1F3FF

صفحه‌ها