تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

این لیستی از Emoji است که قسمت نوع آن دنباله Emoji ZERO WIDTH JOINER (ZWJ) است ، شامل نماد Emoji ، نام کوتاه و نقطه کد.با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: نوع فیلد چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
⛹️‍♀️ زن و توپ 26F9 FE0F 200D 2640 FE0F
⛹️‍♂️ مرد و توپ 26F9 FE0F 200D 2642 FE0F
⛹🏻‍♀️ زن و توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB 200D 2640 FE0F
⛹🏻‍♂️ مرد و توپ: پوست سفید 26F9 1F3FB 200D 2642 FE0F
⛹🏼‍♀️ زن و توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC 200D 2640 FE0F
⛹🏼‍♂️ مرد و توپ: پوست روشن 26F9 1F3FC 200D 2642 FE0F
⛹🏽‍♀️ زن و توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD 200D 2640 FE0F
⛹🏽‍♂️ مرد و توپ: پوست طلایی 26F9 1F3FD 200D 2642 FE0F
⛹🏾‍♀️ زن و توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE 200D 2640 FE0F
⛹🏾‍♂️ مرد و توپ: پوست گندمی 26F9 1F3FE 200D 2642 FE0F
⛹🏿‍♀️ زن و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2640 FE0F
⛹🏿‍♂️ مرد و توپ: پوست آبنوسی 26F9 1F3FF 200D 2642 FE0F
❤️‍🔥 قلب در آتش 2764 FE0F 200D 1F525
❤️‍🩹 قلب التیام‌یافته 2764 FE0F 200D 1FA79
🏃‍♀️ زن دونده 1F3C3 200D 2640 FE0F
🏃‍♂️ مرد دونده 1F3C3 200D 2642 FE0F
🏃🏻‍♀️ زن دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏃🏻‍♂️ مرد دونده: پوست سفید 1F3C3 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏃🏼‍♀️ زن دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏃🏼‍♂️ مرد دونده: پوست روشن 1F3C3 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏃🏽‍♀️ زن دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏃🏽‍♂️ مرد دونده: پوست طلایی 1F3C3 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏃🏾‍♀️ زن دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏃🏾‍♂️ مرد دونده: پوست گندمی 1F3C3 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏃🏿‍♀️ زن دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏃🏿‍♂️ مرد دونده: پوست آبنوسی 1F3C3 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏄‍♀️ موج‌سوار زن 1F3C4 200D 2640 FE0F
🏄‍♂️ موج‌سوار مرد 1F3C4 200D 2642 FE0F
🏄🏻‍♀️ موج‌سوار زن: پوست سفید 1F3C4 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏄🏻‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست سفید 1F3C4 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏄🏼‍♀️ موج‌سوار زن: پوست روشن 1F3C4 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏄🏼‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست روشن 1F3C4 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏄🏽‍♀️ موج‌سوار زن: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏄🏽‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست طلایی 1F3C4 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏄🏾‍♀️ موج‌سوار زن: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏄🏾‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست گندمی 1F3C4 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏄🏿‍♀️ موج‌سوار زن: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏄🏿‍♂️ موج‌سوار مرد: پوست آبنوسی 1F3C4 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏊‍♀️ شناگر زن 1F3CA 200D 2640 FE0F
🏊‍♂️ شناگر مرد 1F3CA 200D 2642 FE0F
🏊🏻‍♀️ شناگر زن: پوست سفید 1F3CA 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏊🏻‍♂️ شناگر مرد: پوست سفید 1F3CA 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏊🏼‍♀️ شناگر زن: پوست روشن 1F3CA 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏊🏼‍♂️ شناگر مرد: پوست روشن 1F3CA 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏊🏽‍♀️ شناگر زن: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏊🏽‍♂️ شناگر مرد: پوست طلایی 1F3CA 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏊🏾‍♀️ شناگر زن: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏊🏾‍♂️ شناگر مرد: پوست گندمی 1F3CA 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏊🏿‍♀️ شناگر زن: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏊🏿‍♂️ شناگر مرد: پوست آبنوسی 1F3CA 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏋️‍♀️ وزنه‌بردار زن 1F3CB FE0F 200D 2640 FE0F
🏋️‍♂️ وزنه‌بردار مرد 1F3CB FE0F 200D 2642 FE0F
🏋🏻‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست سفید 1F3CB 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏋🏻‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست سفید 1F3CB 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏋🏼‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست روشن 1F3CB 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏋🏼‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست روشن 1F3CB 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏋🏽‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏋🏽‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست طلایی 1F3CB 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏋🏾‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏋🏾‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست گندمی 1F3CB 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏋🏿‍♀️ وزنه‌بردار زن: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏋🏿‍♂️ وزنه‌بردار مرد: پوست آبنوسی 1F3CB 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏌️‍♀️ گلف‌باز زن 1F3CC FE0F 200D 2640 FE0F
🏌️‍♂️ گلف‌باز مرد 1F3CC FE0F 200D 2642 FE0F
🏌🏻‍♀️ گلف‌باز زن: پوست سفید 1F3CC 1F3FB 200D 2640 FE0F
🏌🏻‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست سفید 1F3CC 1F3FB 200D 2642 FE0F
🏌🏼‍♀️ گلف‌باز زن: پوست روشن 1F3CC 1F3FC 200D 2640 FE0F
🏌🏼‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست روشن 1F3CC 1F3FC 200D 2642 FE0F
🏌🏽‍♀️ گلف‌باز زن: پوست طلایی 1F3CC 1F3FD 200D 2640 FE0F
🏌🏽‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست طلایی 1F3CC 1F3FD 200D 2642 FE0F
🏌🏾‍♀️ گلف‌باز زن: پوست گندمی 1F3CC 1F3FE 200D 2640 FE0F
🏌🏾‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست گندمی 1F3CC 1F3FE 200D 2642 FE0F
🏌🏿‍♀️ گلف‌باز زن: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2640 FE0F
🏌🏿‍♂️ گلف‌باز مرد: پوست آبنوسی 1F3CC 1F3FF 200D 2642 FE0F
🏳️‍⚧️ پرچم تراجنسیتی 1F3F3 FE0F 200D 26A7 FE0F
🏳️‍🌈 پرچم رنگین‌کمان 1F3F3 FE0F 200D 1F308
🏴‍☠️ پرچم دزدان دریایی 1F3F4 200D 2620 FE0F
🐈‍⬛ گربه سیاه 1F408 200D 2B1B
🐕‍🦺 سگ کمکی 1F415 200D 1F9BA
🐻‍❄️ خرس قطبی 1F43B 200D 2744 FE0F
👁️‍🗨️ چشم در حباب گفتار 1F441 FE0F 200D 1F5E8 FE0F
👨‍⚕️ مددکار بهداشت مرد 1F468 200D 2695 FE0F
👨‍⚖️ قاضی مرد 1F468 200D 2696 FE0F
👨‍✈️ خلبان مرد 1F468 200D 2708 FE0F
👨‍❤️‍👨 زوج عاشق: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F468
👨‍❤️‍💋‍👨 بوسه: مرد،‏ مرد 1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468
👨‍🌾 کشاورز مرد 1F468 200D 1F33E
👨‍🍳 آشپز مرد 1F468 200D 1F373
👨‍🍼 مردی که به بچه شیر می‌دهد 1F468 200D 1F37C
👨‍🎓 دانشجوی مرد 1F468 200D 1F393
👨‍🎤 خواننده مرد 1F468 200D 1F3A4
👨‍🎨 هنرمند مرد 1F468 200D 1F3A8
👨‍🏫 آموزگار مرد 1F468 200D 1F3EB
👨‍🏭 کارگر کارخانه مرد 1F468 200D 1F3ED
👨‍👦 خانواده: مرد،‏ پسر 1F468 200D 1F466
👨‍👦‍👦 خانواده: مرد،‏ پسر، و پسر 1F468 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👧 خانواده: مرد،‏ دختر 1F468 200D 1F467
👨‍👧‍👦 خانواده: مرد،‏ دختر، و پسر 1F468 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👧‍👧 خانواده: مرد،‏ دختر، و دختر 1F468 200D 1F467 200D 1F467
👨‍👨‍👦 خانواده: مرد،‏ مرد، و پسر 1F468 200D 1F468 200D 1F466

صفحه‌ها