تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نسخه یونیکد 1.1 در سال 1993 منتشر شده است و شامل نمادهای Emoji زیر است:
با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: نسخه یونیکد چیست؟

نماد ایموجی کدپوینت
# علامت هش 0023
* علامت ستاره 002A
0 رقم صفر 0030
1 یک رقمی 0031
2 رقم دو 0032
3 رقم سه 0033
4 رقم چهار 0034
5 رقم پنج 0035
6 رقم شش 0036
7 رقم هفت 0037
8 رقم هشت 0038
9 رقم نه 0039
£ پوند 00A3
¥ ین 00A5
§ بخش 00A7
© حق نسخه‌برداری 00A9
« گیومه بسته 00AB
® نشان تجاری ثبت‌شده 00AE
° درجه 00B0
² دو زِبَرنوشت، دو برنوشته 00B2
³ سه زِبَرنوشت، سه برنوشته 00B3
µ نشان میکرو 00B5
· نقطه میانی 00B7
¹ یک زِبَرنوشت، یک برنوشته 00B9
» گیومه باز 00BB
× علامت ضرب 00D7
÷ علامت تقسیم 00F7
‍ وصال عرض صفر 200D
– خط‌فاصله کوتاه 2013
— خط‌فاصله بلند 2014
† نشان چلیپا 2020
‡ نشان چلیپای دوگانه 2021
• گلوله 2022
‼ علامت تعجب دوتایی 203C
⁻ منفی زِبَرنوشت، منفی برنوشته 207B
℗ حق نسخه‌برداری برای ضبط صدا 2117
™ نماد بازرگانی 2122
← پیکان روبه چپ 2190
↑ پیکان روبه بالا 2191
→ پیکان روبه راست 2192
↓ پیکان روبه پایین 2193
↔ پیکان دوطرفه 2194
↕ پیکان بالا و پایین 2195
↖ پیکان بالا چپ 2196
↗ پیکان بالا راست 2197
↘ پیکان پایین راست 2198
↙ پیکان پایین چپ 2199
↩ پیکان خمیده راست 21A9
↪ پیکان خمیده چپ 21AA
⇅ پیکان‌های روبه بالا و روبه پایین 21C5
⇆ پیکان روبه چپ روی پیکان روبه راست 21C6
∆ افزایش 2206
∇ عملگر دل، نابلا 2207
∈ عنصرِ 2208
√ جذر، ریشه دوم 221A
∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی 221E
∩ اشتراک 2229
∪ اجتماع 222A
≡ معادل با، این‌همان با 2261
⊂ زیرمجموعهٔ 2282
⌚ ساعت مچی 231A
⌛ ساعت شنی 231B
⌨ صفحه‌کلید 2328
Ⓜ حرف ام در دایره 24C2
▪ مربع مشکی کوچک 25AA
▫ مربع سفید کوچک 25AB
▲ مثلث روبه‌بالای توپُر 25B2
▶ دکمهٔ پخش 25B6
▼ مثلث روبه‌پایین توپُر 25BC
◀ دکمهٔ برگرداندن 25C0
◊ لوزی 25CA
○ دایره توخالی 25CB
● دایره توپُر 25CF
◯ دایره توخالی بزرگ 25EF
☀ خورشید 2600
☁ ابر 2601
☂ چتر 2602
☃ آدم برفی 2603
☄ ستاره دنباله‌دار 2604
★ ستاره ی سیاه 2605
☇ رعد و برق 2607
☈ رعد و برق 2608
☉ آفتاب 2609
☊ گره صعودی 260A
☋ گره نزولی 260B
☌ پیوستگی 260C
☍ مخالفت 260D
☎ تلفن 260E
☏ تلفن سفید 260F
☐ جعبه رای 2610
☑ مربع با علامت تیک 2611
☒ صندوق رأی با X 2612
☚ شاخص سیاه و سفید LEINT POINTING 261A
☛ فهرست سیاه سمت راست 261B
☜ فهرست شاخص سمت چپ سفید 261C
☝ اشاره به بالا 261D
☞ صفحه اول نشانگر سمت راست 261E
☟ صفحه اول نشانگر سفید 261F
☠ جمجمه و استخوان صلیبی 2620
☡ علامت احتیاط 2621
☢ رادیواکتیو 2622
☣ خطر زیستی 2623
☤ کادوس 2624
☥ آنخ 2625
☦ صلیب ارتدوکسی 2626
☧ چه کسی روح 2627
☨ صلیب لورن 2628
☩ صلیب اورشلیم 2629
☪ هلال و ستاره 262A
☫ نماد فارسی 262B
☬ آدی شاکتی 262C
☭ چکش و سیکل 262D
☮ نماد صلح 262E
☯ یین و ینگ 262F
☰ تراریگام برای بهشت 2630
☱ تريگرام براي درياچه 2631
☲ Trigram for Fire 2632
☳ Trigram for Thunder 2633
☴ Trigram for Wind 2634
☵ Trigram for Water 2635
☶ Trigram for Mountain 2636
☷ تريگرام براي زمين 2637
☸ چرخ دارما 2638
☹ اخمو 2639
☺ لبخند 263A
☻ صورت خندان سیاه 263B
☼ خورشید سفید با پرتوهای 263C
☽ ماه چهارم ماه 263D
☾ آخرین ماه چهارم 263E
☿ سیاره تیر 263F
♀ نشان ناهید 2640
♁ زمین 2641
♂ نشان مریخ 2642
♃ سیاره مشتری 2643
♄ زحل 2644
♅ اورانوس 2645
♆ نپتون 2646
♇ پلوتون 2647
♈ برج حمل 2648
♉ برج ثور 2649
♊ برج جوزا 264A
♋ برج سرطان 264B
♌ برج اسد 264C
♍ برج سنبله 264D
♎ برج میزان 264E
♏ برج عقرب 264F
♐ برج قوس 2650
♑ برج جدی 2651
♒ برج دلو 2652
♓ برج حوت 2653
♔ شاه شطرنج سفید 2654
♕ ملکه شطرنج سفید 2655
♖ Rook Chess Rook 2656
♗ اسقف شطرنج سفید 2657
♘ شوالیه شطرنج سفید 2658
♙ پیاده شطرنج سفید 2659
♚ شاه شطرنج سیاه 265A
♛ ملکه شطرنج سیاه 265B
♜ Black Chess Rook 265C
♝ اسقف شطرنج سیاه 265D
♞ شوالیه سیاه شطرنج 265E
♟ پیاده شطرنج 265F
♠ خال پیک 2660
♡ کت و شلوار قلب سفید 2661
♢ کت و شلوار الماس سفید 2662
♣ خال گشنیز 2663
♤ کت و شلوار اسپید سفید 2664
♥ خال دل 2665
♦ خال خشت 2666
♧ کت و شلوار کلوپ سفید 2667
♨ چشمهٔ آب گرم 2668
♩ فصل چهارم 2669
♪ نت هشتم 266A
♫ پرتوهای یادداشت هشتم 266B
♬ پرتوهای شانزدهم یادداشت 266C
♭ بمل 266D
♮ موسیقی علامت طبیعی 266E
♯ دیز 266F
✁ قیچی های تیغه UPPER 2701
✂ قیچی 2702
✃ قیچی تیغه پایین تر 2703
✄ قیچی سفید 2704
✈ هواپیما 2708
✉ پاکت نامه 2709
✌ علامت پیروزی 270C
✍ نوشتن با دست 270D
✎ پنسیلوانه پایین 270E
✏ مداد 270F
✐ مداد فوقانی راست 2710
✑ NIB سفید 2711
✒ قلم مشکی 2712
✔ علامت تیک 2714
✖ ضرب کردن 2716
✝ صلیب 271D
✡ ستارهٔ داود 2721
✳ ستاره هشت‌پره 2733
✴ ستاره هشت‌پر 2734
❄ برف‌دانه 2744
❇ جرقه 2747
❣ علامت تعجب قلبی 2763
❤ قلب قرمز 2764
❥ گلوله قلب سیاه سنگین چرخانده شده است 2765
❦ قلب گل 2766
❧ BULLET قلب گل های ROTATED 2767
➡ پیکان راست 27A1
〰 خط موج‌دار 3030
㊗ دکمهٔ «تبریک» به ژاپنی 3297
㊙ دکمهٔ «راز» به ژاپنی 3299