نسخه یونیکد 5.2 در 1 اکتبر 2009 منتشر شد. این اولین شخصیت های یونیکد است که به طور واضح به عنوان emoji در نظر گرفته شده است و اکثر این شخصیت ها مستقیماً از شخصیت های emoji استفاده می شوند که توسط حامل های تلفن همراه ژاپنی استفاده می شود. یونیکد 5.2 شامل نمادهای زیر است:
با کلیک بر روی پیوند Emoji و نام کوتاه می توانید صفحه معرفی شکلک را باز کنید ، اطلاعاتی از قبیل شرح و مثال را مشاهده کنید و همچنین می توانید شکلک را با یک کلیک کپی کنید تا در جای دیگری جای گذاری شود. با کلیک بر روی پیوند نقطه کد ، صفحه اطلاعات Unicode از Emoji ، شامل تصاویر با وضوح بالا و تصاویر برداری را که توسط فروشندگان مختلف ارائه شده است ، مشاهده کنید.راهنمای کاربر: نسخه یونیکد چیست؟