تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

نقشه توزیع کشور یا منطقه از کاربران وب سایت | emojiall.com دیگران 15.73% 🇪🇸 اسپانیا 1.24% 🇨🇴 کلمبیا 1.48% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.82% 🇹🇼 تایوان 2.09% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.87% 🇵🇱 لهستان 3.09% 🇮🇩 اندونزی 3.15% 🇮🇹 ایتالیا 3.34% 🇩🇪 آلمان 3.38% 🇮🇳 هندوستان 3.44% 🇫🇷 فرانسه 3.47% 🇲🇽 مکزیک 3.78% 🇯🇵 ژاپن 3.92% 🇹🇭 تایلند 4.98% 🇻🇳 ویتنام 5.62% 🇹🇷 ترکیه 6.23% 🇧🇷 برزیل 9.80% 🇮🇷 ایران 10.07% 🇨🇳 چین 10.49% نقشه توزیع کشور یا منطقه از کاربران وب سایت | emojiall.com دیگران 15.73% 🇪🇸 اسپانیا 1.24% 🇨🇴 کلمبیا 1.48% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.82% 🇹🇼 تایوان 2.09% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.87% 🇵🇱 لهستان 3.09% 🇮🇩 اندونزی 3.15% 🇮🇹 ایتالیا 3.34% 🇩🇪 آلمان 3.38% 🇮🇳 هندوستان 3.44% 🇫🇷 فرانسه 3.47% 🇲🇽 مکزیک 3.78% 🇯🇵 ژاپن 3.92% 🇹🇭 تایلند 4.98% 🇻🇳 ویتنام 5.62% 🇹🇷 ترکیه 6.23% 🇧🇷 برزیل 9.80% 🇮🇷 ایران 10.07% 🇨🇳 چین 10.49% دیگران 15.73%دیگران 15.73% 🇪🇸 اسپانیا 1.24%🇪🇸 اسپانیا 1.24% 🇨🇴 کلمبیا 1.48%🇨🇴 کلمبیا 1.48% 🇸🇦 عربستان سعودی 1.82%🇸🇦 عربستان سعودی 1.82% 🇹🇼 تایوان 2.09%🇹🇼 تایوان 2.09% 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.87%🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.87% 🇵🇱 لهستان 3.09%🇵🇱 لهستان 3.09% 🇮🇩 اندونزی 3.15%🇮🇩 اندونزی 3.15% 🇮🇹 ایتالیا 3.34%🇮🇹 ایتالیا 3.34% 🇩🇪 آلمان 3.38%🇩🇪 آلمان 3.38% 🇮🇳 هندوستان 3.44%🇮🇳 هندوستان 3.44% 🇫🇷 فرانسه 3.47%🇫🇷 فرانسه 3.47% 🇲🇽 مکزیک 3.78%🇲🇽 مکزیک 3.78% 🇯🇵 ژاپن 3.92%🇯🇵 ژاپن 3.92% 🇹🇭 تایلند 4.98%🇹🇭 تایلند 4.98% 🇻🇳 ویتنام 5.62%🇻🇳 ویتنام 5.62% 🇹🇷 ترکیه 6.23%🇹🇷 ترکیه 6.23% 🇧🇷 برزیل 9.80%🇧🇷 برزیل 9.80% 🇮🇷 ایران 10.07%🇮🇷 ایران 10.07% 🇨🇳 چین 10.49%🇨🇳 چین 10.49%
گسترش: تابلوی امتیازات مرتبط
| emojiall.com 🤤 آب افتادن دهان: #5 (-4) 10.4947 🎑 آئین مشاهدهٔ ماه کامل: #4 (430) 10.4947 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #3 (-1) 10.4947 🥮 کیک ماه: #2 (234) 10.4947 🇨🇳 پرچم: چین: #1 (6) 10.4947 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #5 (0) 10.0708 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی: #4 (0) 10.0708 🥺 التماس‌کنان: #3 (0) 10.0708 🖕 انگشت میانه: #2 (0) 10.0708 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (0) 10.0708 ☯︎ یین و ینگ: #5 (4) 9.7982 🤌 انگشتان جمع‌شده: #4 (8) 9.7982 ✈︎ هواپیما: #3 (1) 9.7982 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (-1) 9.7982 🛐 محل عبادت: #1 (1) 9.7982 🤗 بغل کردن: #5 (3) 6.2314 😇 هاله‌دار: #4 (8) 6.2314 ✈︎ هواپیما: #3 (2) 6.2314 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1) 6.2314 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (2) 6.2314 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (1) 5.6180 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (3) 5.6180 🖤 قلب سیاه: #3 (0) 5.6180 🌚 صورت ماه نو: #2 (3) 5.6180 😏 پوزخند: #1 (0) 5.6180 🤤 آب افتادن دهان: #5 (-4)🤤 🎑 آئین مشاهدهٔ ماه کامل: #4 (430)🎑 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #3 (-1)😅 🥮 کیک ماه: #2 (234)🥮 🇨🇳 پرچم: چین: #1 (6)🇨🇳 ❤️‍🔥 قلب در آتش: #5 (0)❤️‍🔥 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی: #4 (0) 🥺 التماس‌کنان: #3 (0)🥺 🖕 انگشت میانه: #2 (0)🖕 🤌 انگشتان جمع‌شده: #1 (0)🤌 ☯︎ یین و ینگ: #5 (4)☯︎ 🤌 انگشتان جمع‌شده: #4 (8)🤌 ✈︎ هواپیما: #3 (1)✈︎ ❤️‍🔥 قلب در آتش: #2 (-1)❤️‍🔥 🛐 محل عبادت: #1 (1)🛐 🤗 بغل کردن: #5 (3)🤗 😇 هاله‌دار: #4 (8)😇 ✈︎ هواپیما: #3 (2)✈︎ 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (2)🥰 🤌 انگشتان جمع‌شده: #5 (1)🤌 🤟 علامت دوستت دارم: #4 (3)🤟 🖤 قلب سیاه: #3 (0)🖤 🌚 صورت ماه نو: #2 (3)🌚 😏 پوزخند: #1 (0)😏 🇨🇳 چین: 🇨🇳 چین 🇮🇷 ایران: 🇮🇷 ایران 🇧🇷 برزیل: 🇧🇷 برزیل 🇹🇷 ترکیه: 🇹🇷 ترکیه 🇻🇳 ویتنام: 🇻🇳 ویتنام

📈کشور / منطقه رتبه بندی ایموجی های محبوب

رتبه بندی کشور / منطقه درصد
1 🇨🇳 چین 10.49%
2 🇮🇷 ایران 10.07%
3 🇧🇷 برزیل 9.80%
4 🇹🇷 ترکیه 6.23%
5 🇻🇳 ویتنام 5.62%
6 🇹🇭 تایلند 4.98%
7 🇯🇵 ژاپن 3.92%
8 🇲🇽 مکزیک 3.78%
9 🇫🇷 فرانسه 3.47%
10 🇮🇳 هندوستان 3.44%
11 🇩🇪 آلمان 3.38%
12 🇮🇹 ایتالیا 3.34%
13 🇮🇩 اندونزی 3.15%
14 🇵🇱 لهستان 3.09%
15 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا 2.87%
16 🇹🇼 تایوان 2.09%
17 🇸🇦 عربستان سعودی 1.82%
18 🇨🇴 کلمبیا 1.48%
19 🇪🇸 اسپانیا 1.24%
20 🇰🇷 کره جنوبی 1.22%
21 🇵🇪 پرو 1.00%
22 🇪🇬 مصر 0.99%
23 🇮🇶 عراق 0.98%
24 🇨🇿 Czechia 0.92%
25 🇭🇺 مجارستان 0.80%
26 🇳🇱 هلند 0.80%
27 🇷🇴 رومانی 0.64%
28 🇦🇷 آرژانتین 0.64%
29 🇷🇺 روسیه 0.63%
30 🇪🇨 اکوادور 0.44%
31 🇬🇷 یونان 0.41%
32 🇺🇦 اوکراین 0.33%
33 🇩🇿 الجزایر 0.30%
34 🇸🇰 اسلواکی 0.30%
35 🇧🇪 بلژیک 0.28%
36 🇲🇾 مالزی 0.27%
37 🇨🇱 شیلی 0.26%
38 🇬🇹 گواتمالا 0.25%
39 🇦🇿 آذربایجان 0.24%
40 🇧🇴 بولیوی 0.23%
41 🇭🇰 هنگ کنگ 0.23%
42 🇯🇴 اردن 0.20%
43 🇲🇦 مراکش 0.20%
44 🇬🇧 بریتانیا 0.19%
45 🇨🇦 کانادا 0.18%
46 🇷🇸 صربستان 0.17%
47 🇩🇴 جمهوری دومینیکن 0.14%
48 🇵🇹 پرتغال 0.14%
49 🇦🇹 اتریش 0.14%
50 🇻🇪 ونزوئلا 0.12%
51 🇰🇿 قزاقستان 0.12%
52 🇧🇬 بلغارستان 0.12%
53 🇧🇩 بنگلادش 0.11%
54 🇭🇷 کرواسی 0.11%
55 🇨🇭 سوئیس 0.11%
56 🇵🇭 فیلیپین 0.10%
57 🇮🇱 اسرائیل 0.09%
58 🇱🇾 لیبی 0.09%
59 🇸🇻 السالوادور 0.08%
60 🇦🇺 استرالیا 0.08%
61 🇵🇾 پاراگوئه 0.08%
62 🇭🇳 هندوراس 0.07%
63 🇦🇱 آلبانی 0.07%
64 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین 0.07%
65 🇩🇰 دانمارک 0.07%
66 🇫🇮 فنلاند 0.06%
67 🇸🇪 سوئد 0.05%
68 🇳🇮 نیکاراگوئه 0.05%
69 🇦🇪 امارات متحده عربی 0.05%
70 🇸🇮 اسلوونی 0.04%
71 🇰🇼 کویت 0.04%
72 🇸🇾 سوریه 0.03%
73 🇨🇷 کاستاریکا 0.03%
74 🇹🇳 تونس 0.03%
75 🇵🇦 پاناما 0.03%
76 🇳🇴 نروژ 0.03%
77 🇲🇩 مولداوی 0.03%
78 🇬🇪 گرجستان 0.03%
79 🇴🇲 عمان 0.03%
80 🇵🇸 فلسطین اشغالی 0.03%
81 🇱🇹 لیتوانی 0.02%
82 🇧🇾 بلاروس 0.02%
83 🇺🇾 اروگوئه 0.02%
84 🇬🇳 گینه 0.01%
85 🇽🇰 Kosovo 0.01%
86 🇱🇻 لتونی 0.01%
87 🇸🇬 سنگاپور 0.01%
88 🇰🇭 کامبوج 0.01%
89 🇸🇩 سودان 0.01%
90 🇦🇲 ارمنستان 0.01%
91 🇰🇬 قرقیزستان 0.00%
92 🇲🇿 موزامبیک 0.00%
93 🇵🇰 پاکستان 0.00%
94 🇨🇺 کوبا 0.00%
95 🇪🇪 استونی 0.00%
96 🇮🇪 ایرلند 0.00%
97 🇱🇧 لبنان 0.00%
98 🇳🇿 نیوزیلند 0.00%
99 🇸🇳 سنگال 0.00%
100 🇧🇭 بحرین 0.00%
101 🇨🇮 ساحل عاج 0.00%
102 🇨🇾 قبرس 0.00%