🏦Suosio luokitus ajan myötä

🏦 (pankki) Trendikaavio - emojiall.com
Lataa/Kopio Linkki
Ajanjakso: 2018-02-04 - 2023-01-29
Päivitä aika: 2023-02-02 17:34:15 UTC
Emojin 🏦 suosio oli alussa hyvin alhainen, lähes nolla.ja viimeisen viiden vuoden aikana tämän emojin suosio on edelleen laskenut.Vuonna 2017-12-31 sen suosion trendi alkoi nousta.