Ito ay isang listahan ng lahat ng mga kategorya ng Emoji, kabilang ang 10 pangunahing mga kategorya at tungkol sa 100 mga subcategory. Ang bilang ng mga Emojis na nilalaman sa bawat pangalan ng kategorya ay ipinapakita pagkatapos ng pangalan ng kategorya. I-click ang pangalan ng kategorya upang ipasok ang pahina ng kategorya upang matingnan ang nilalaman na Emoji.

Pie chart ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat pangunahing kategorya

Pie chart ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat pangunahing kategorya Pie chart ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat pangunahing kategorya

marami pa: