Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Ito ay isang listahan ng lahat ng mga kategorya ng Emoji, kabilang ang 10 pangunahing mga kategorya at tungkol sa 100 mga subcategory. Ang bilang ng mga Emojis na nilalaman sa bawat pangalan ng kategorya ay ipinapakita pagkatapos ng pangalan ng kategorya. I-click ang pangalan ng kategorya upang ipasok ang pahina ng kategorya upang matingnan ang nilalaman na Emoji.

Pie chart ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat pangunahing kategorya

Pie chart ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat pangunahing kategorya | emojiall.com 🏼 Skin Tone at Estilo ng Buhok (9) 0.17% ⚽ Aktibidad (122) 2.36% 🍓 Pagkain at Inumin (140) 2.70% 🐵 Hayop at Kalikasan (165) 3.19% 😂 Smileys at Emosyon (191) 3.69% 🏁 Bandila (276) 5.33% ⌚ Bagay (405) 7.82% 🚌 Paglalakbay at Lugar (418) 8.07% 🛑 Simbolo (433) 8.36% 👌 Tao at Katawan (3020) 58.31% Pie chart ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat pangunahing kategorya | emojiall.com 🏼 Skin Tone at Estilo ng Buhok (9) 0.17% ⚽ Aktibidad (122) 2.36% 🍓 Pagkain at Inumin (140) 2.70% 🐵 Hayop at Kalikasan (165) 3.19% 😂 Smileys at Emosyon (191) 3.69% 🏁 Bandila (276) 5.33% ⌚ Bagay (405) 7.82% 🚌 Paglalakbay at Lugar (418) 8.07% 🛑 Simbolo (433) 8.36% 👌 Tao at Katawan (3020) 58.31% 🏼 Skin Tone at Estilo ng Buhok (9) 0.17%🏼 Skin Tone at Estilo ng Buhok (9) 0.17% ⚽ Aktibidad (122) 2.36%⚽ Aktibidad (122) 2.36% 🍓 Pagkain at Inumin (140) 2.70%🍓 Pagkain at Inumin (140) 2.70% 🐵 Hayop at Kalikasan (165) 3.19%🐵 Hayop at Kalikasan (165) 3.19% 😂 Smileys at Emosyon (191) 3.69%😂 Smileys at Emosyon (191) 3.69% 🏁 Bandila (276) 5.33%🏁 Bandila (276) 5.33% ⌚ Bagay (405) 7.82%⌚ Bagay (405) 7.82% 🚌 Paglalakbay at Lugar (418) 8.07%🚌 Paglalakbay at Lugar (418) 8.07% 🛑 Simbolo (433) 8.36%🛑 Simbolo (433) 8.36% 👌 Tao at Katawan (3020) 58.31%👌 Tao at Katawan (3020) 58.31%

marami pa: