Ito ang listahan ng Lahat ng Emojis, kabilang ang 10 pangunahing kategorya at 110 sub-category, na may kabuuang 3773 emojis. Kasama sa listahang ito ang mga pangunahing emoji at ang mga variant ng mga ito (mga emoji na may iba't ibang kulay ng balat, estilo, atbp.), kaya maaari mong makitang lumitaw ang parehong emoji nang ilang beses. Mayroon din kaming listahan ng mga pangunahing emoji na hindi kasama ang kanilang mga variant, at maaari mong i-click ang Mga Pangunahing Emoji upang ma-access ito.

😂Mga Ngiti at Emosyon168

😄Nakangiting Mukha14

😍Mukha ng Pagmamahal9

😛Mukha na may Dila6

🤔Mukha na may Kamay7

🤐Neutral at Skeptikal na Mukha16

😴Antok na Mukha5

🤧Hindi Magandang Pakiramdam na Mukha12

🤠Mukha na may Sombrero3

😎Mukha na may Salamin3

😞Nag26

😠Negatibong Mukha8

💩Mukha na may Kasuotan8

😸Mukha ng Pusa9

🙈Mukha ng Unggoy3

Puso25

💋Emosyon14

👌Tao at Katawan2260

🖐Bukas na Kamay66

👌Senyas ng Kamay54

👈Itinuturong Kamay42

👍Naka36

🤝Dalawang Kamay62

✍️Kamay na may Gamit18

👃Bahagi ng Katawan48

👦Mga Tao168

🙋Senyas180

👨‍🍳Propesyon at Papel492

🎅Pantasya157

🏃Aktibidad327

🚴Palakasan233

🛌Pagrerelaks30

👨‍👩‍👧‍👦Pamilya at Mag337

👣Simbolong Tao10

🐵Mga Hayop at Kalikasan153

🐀Mamalya66

🐓Ibon22

🐸Amphibian1

🐍Reptilya8

🐟Marine12

🐛Insekto16

🌹Bulaklak12

🌴Ibang Halaman16

🍓Pagkain at Inumin135

🍅Prutas20

🥬Gulay18

🍕Inihandang Pagkain34

🍚Asian na Pagkain17

🦀Pagkaing5

🍦Panghimagas14

Inumin20

🍴Kasangkapan sa Pagkain7

🚌Paglalakbay at Lugar218

🌍Mapa7

🌋Heograpiya9

🏗️Gusali27

Lugar ng Relihiyon6

Ibang Lugar17

Transportasyong Lupa50