张国亮 Guoliang Zhang

张国亮 Guoliang Zhang

  • Pagsusuri sa datos
  • Pagpapakita
  • Emoji Code:🕷️

Nagtapos si Mr.Zhang ng Economic statistics sa Hubei Business College mula noong 2017.

Noong 2020, nakikilahok siya sa pagsusuri at visualization ng data ng proyekto ng emoji bilang isang intern. Maging isang regular na empleyado at patuloy na mag-ambag.

Sa panahon ng interinship, gumagamit siya ng Python para sa pagkolekta ng data, pagsusuri ng algorithm at visual na output.

Nakatuon siya sa pagsusuri ng data at malalim na pag-aaral, upang makagawa ng nilalaman ng data na kinagigiliwan ng mga user, at para mapataas ang halaga ng data.

Ang kontribusyon at pagtaas ng trapiko sa website(%)

Teknolohiya Kakayahan Positibo 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL