张璨 Channi

张璨 Channi

  • Intsik at Korean na editor
  • Operator
  • Emoji Code:🧟‍♀️

Noong Setyembre 2016, nagpunta si Ms.Zhang sa Korea University para sa pag-aaral ng wika.

Siya ay na-admit sa Hanyang University sa South Korea noong 2017. Kasalukuyang nag-aaral sa kanyang junior year. Majored in Company management strategy at Hospital management, lumahok sa translation work ng video subtitle group sa bakanteng oras.

Lumahok sa pagsusulat ng nilalamang Emojiall at pag-edit ng Chinese-Korean bilang isang intern noong 2020. At higit pa siyang tinanggap bilang isang pangmatagalang part-time na miyembro upang magpatuloy sa pag-ambag sa website.

Ang mga sangkot na wika at pagtaas ng trapiko sa website(%)

Intsik Koreano Buong site 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL