梁可欣 Miriam

梁可欣 Miriam

  • Intsik at Espanyol na editor
  • Operator
  • Emoji Code:💕

Noong 2016, lumahok si Ms.Liang sa exchange program sa pagitan ng Nanchang University at la Universidad de Castilla-La Mancha, at pumunta sa Spain para mag-aral ng isang taon.

Noong 2018, nakakuha siya ng bachelor degree ng Spanish mula sa Nanchang University. Sa kolehiyo, naipasa niya ang EEE-4, EEE-8 at DELE B2.

Noong 2019, nagtapos siya sa Universidad Carlos III de Madrid at nakakuha ng master degree sa Tourism Management.

Noong 2020, lumahok siya sa Chinese-Spanish na pag-edit at pagpapatakbo ng website ng Emojiall website, na nakatuon sa pagbibigay ng mataas na kalidad na Spanish na content para sa website, pagpapataas ng katanyagan ng website sa mga bansang nagsasalita ng Spanish, at patuloy na pag-aambag sa website.

Ang mga sangkot na wika at pagtaas ng trapiko sa website(%)

Intsik Kastila Buong site 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL