胡静雅 Seiya Hoo

胡静雅 Seiya Hoo

  • Intsik at Hapones na editor
  • Operator
  • Emoji Code:🧙‍♀

Naipasa ni Ms.Hoo ang CET-6 at nakakuha ng sertipiko ng JLPT N1 sa pamamagitan ng self-study noong 2013.

Pagkatapos noong 2016, nakakuha siya ng bachelor degree ng Accounting mula sa Xiangtan University, at sa susunod na taon, cross-professional siya ay naging postgraduate student ng Guizhou University majored sa Japanese Translation and Interpreting(MTI).

Naipasa niya ang CATTI-2 sa kanyang unang taon ng postgraduate na pag-aaral, at noong 2019, lumahok siya sa exchange program sa pagitan ng Guizhou University at The University of Musashino sa Japan, na nagtapos sa Business Japanese.

Noong 2020, nakuha niya ang kanyang master degree mula sa Guizhou University.

Sa parehong taon, lumahok siya sa Chinese-Japanese na pag-edit ng Emojiall website, nakatuon sa pag-edit ng orihinal at nakakatawang nilalaman na pinagsasama ang kultura ng Hapon, isa rin siyang bagong media operation executive na responsable para sa pag-promote at pagpapatakbo ng mga social platform ng Japanese at English sa ibang bansa. tulad ng Yahoo at Twitter.

Ang mga sangkot na wika at pagtaas ng trapiko sa website(%)

Intsik Japanese Buong site 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL