马双武 Shuangwu Ma

马双武 Shuangwu Ma

  • PHP Engineer
  • Testing Engineer
  • Emoji Code:⚔️

Nagtapos si Mr.Ma sa Hubei Communications Technical College noong Hunyo 2014.

Siya ay may higit sa 4 na taon ng karanasan sa pagbuo ng PHP, kabilang ang 1 taon ng karanasan sa pamamahala ng proyekto.

Nagiging isa siya sa mga pangunahing developer ng proyektong EmojiAll sa 2021, na responsable para sa pagbuo ng maraming bagong function at pag-ulit ng produkto.

Nakatuon din siya sa pagbuo ng mga produkto, pag-optimize ng pagganap, internasyonalisasyon at pag-promote ng website, at pagbutihin ang karanasang transnasyonal para sa mga user, atbp.

Ang kontribusyon at pagtaas ng trapiko sa website(%)

Teknolohiya Kakayahan Positibo 😏 EMOJIALL 😍 EMOJIALL 💖 EMOJIALL