Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Hoy👋! Maligayang pagdating sa Kaharian ng Emoji🏰 ~ Mayroong TANDA NG BAGONG mundo na naghihintay para sa iyo upang galugarin😄! Ang [Smileys at Emosyon] ay ang pinaka ginagamit na kategorya ng lahat ng mga Emojis. Sa totoo lang, ang Emoji ay maaaring sumubaybay pabalik sa mga emoticon tulad ng 【^ _ ^】 o 【:)】, ito ay isang espesyal na tanda ng emosyon ng tao. Maaari naming gamitin ang Emojis upang mahawahan ang tono sa mga elektronikong mensahe at web page, ipadama sa mga tao ang pagiging malapit nila💕 at gawing mas malinaw ang mga pangungusap Sundan kami upang matuklasan ang mas nakakatawa Emojis👇!

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Smileys at Emosyon

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Smileys at Emosyon | emojiall.com 🙈 mukha ng unggoy (3) 1.57% 😎 mukha-baso (3) 1.57% 🤠 mukha-sumbrero (3) 1.57% 😴 inaantok ang mukha (5) 2.62% 😛 mukha-dila (6) 3.14% 🤔 mukha-kamay (7) 3.66% 😸 mukha ng pusa (9) 4.71% 💩 make costume (10) 5.24% 😠 mukha-negatibo (10) 5.24% 😍 mukha-pagmamahal (11) 5.76% 🤧 walang mukha (12) 6.28% 😄 nakangiting mukha (14) 7.33% 🤐 mukha-neutral-walang pag-aalinlangan (16) 8.38% 😞 nababahala sa mukha (28) 14.66% 💋 damdamin (54) 28.27% Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Smileys at Emosyon | emojiall.com 🙈 mukha ng unggoy (3) 1.57% 😎 mukha-baso (3) 1.57% 🤠 mukha-sumbrero (3) 1.57% 😴 inaantok ang mukha (5) 2.62% 😛 mukha-dila (6) 3.14% 🤔 mukha-kamay (7) 3.66% 😸 mukha ng pusa (9) 4.71% 💩 make costume (10) 5.24% 😠 mukha-negatibo (10) 5.24% 😍 mukha-pagmamahal (11) 5.76% 🤧 walang mukha (12) 6.28% 😄 nakangiting mukha (14) 7.33% 🤐 mukha-neutral-walang pag-aalinlangan (16) 8.38% 😞 nababahala sa mukha (28) 14.66% 💋 damdamin (54) 28.27% 🙈 mukha ng unggoy (3) 1.57%🙈 mukha ng unggoy (3) 1.57% 😎 mukha-baso (3) 1.57%😎 mukha-baso (3) 1.57% 🤠 mukha-sumbrero (3) 1.57%🤠 mukha-sumbrero (3) 1.57% 😴 inaantok ang mukha (5) 2.62%😴 inaantok ang mukha (5) 2.62% 😛 mukha-dila (6) 3.14%😛 mukha-dila (6) 3.14% 🤔 mukha-kamay (7) 3.66%🤔 mukha-kamay (7) 3.66% 😸 mukha ng pusa (9) 4.71%😸 mukha ng pusa (9) 4.71% 💩 make costume (10) 5.24%💩 make costume (10) 5.24% 😠 mukha-negatibo (10) 5.24%😠 mukha-negatibo (10) 5.24% 😍 mukha-pagmamahal (11) 5.76%😍 mukha-pagmamahal (11) 5.76% 🤧 walang mukha (12) 6.28%🤧 walang mukha (12) 6.28% 😄 nakangiting mukha (14) 7.33%😄 nakangiting mukha (14) 7.33% 🤐 mukha-neutral-walang pag-aalinlangan (16) 8.38%🤐 mukha-neutral-walang pag-aalinlangan (16) 8.38% 😞 nababahala sa mukha (28) 14.66%😞 nababahala sa mukha (28) 14.66% 💋 damdamin (54) 28.27%💋 damdamin (54) 28.27%