Tulad ng laro ng dress up, maaaring baguhin ng Emojis ang kanilang kulay ng balat at hairstyle. Mayroong 5 mga kulay ng balat at 4 na mga hairstyle sa kasalukuyan, ang mga ito ay tulad ng mga bahagi, sa pamamagitan ng pagsama sa iba pang mga Emoji upang lumikha ng isang espesyal na isa. Halika at subukang mag-isa

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Skin Tone at Estilo ng Buhok

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Skin Tone at Estilo ng Buhok Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Skin Tone at Estilo ng Buhok