Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Maligayang pagdating sa Emoji department store🏬! Mula 80's pagers📟 hanggang sa ngayon high-tech smartphone📱, mayroon kaming lahat ng mga uri ng kalakal at palagi kang makakahanap ng isang bagay na kawili-wili dito🛒. Kung nais mong ilarawan ang isang bagay ngunit hindi mo alam ang pangalan nito, maaari mong ipadala ang Emoji nito upang makatipid ng iyong oras. Halika at subukang kopyahin ang mga ito nang mag-isa✂️!

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Bagay

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Bagay | emojiall.com 💊 medikal (7) 1.73% 🔭 agham (9) 2.22% 🎹 instrumentong pangmusika (9) 2.22% 📞 telepono (10) 2.47% 🚬 iba pang bagay (11) 2.72% 📢 tunog (11) 2.72% 🔏 kandado (12) 2.96% 💲 pera (14) 3.46% 🎵 musika (19) 4.69% ✏️ pagsusulat (19) 4.69% 📒 libro-papel (23) 5.68% 🖱️ computer (28) 6.91% 🚽 sambahayan (29) 7.16% ✉️ mail (31) 7.65% 💡 ilaw at video (32) 7.90% ✂️ opisina (41) 10.12% ⛏️ tool (45) 11.11% 👖 damit (55) 13.58% Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Bagay | emojiall.com 💊 medikal (7) 1.73% 🔭 agham (9) 2.22% 🎹 instrumentong pangmusika (9) 2.22% 📞 telepono (10) 2.47% 🚬 iba pang bagay (11) 2.72% 📢 tunog (11) 2.72% 🔏 kandado (12) 2.96% 💲 pera (14) 3.46% 🎵 musika (19) 4.69% ✏️ pagsusulat (19) 4.69% 📒 libro-papel (23) 5.68% 🖱️ computer (28) 6.91% 🚽 sambahayan (29) 7.16% ✉️ mail (31) 7.65% 💡 ilaw at video (32) 7.90% ✂️ opisina (41) 10.12% ⛏️ tool (45) 11.11% 👖 damit (55) 13.58% 💊 medikal (7) 1.73%💊 medikal (7) 1.73% 🔭 agham (9) 2.22%🔭 agham (9) 2.22% 🎹 instrumentong pangmusika (9) 2.22%🎹 instrumentong pangmusika (9) 2.22% 📞 telepono (10) 2.47%📞 telepono (10) 2.47% 🚬 iba pang bagay (11) 2.72%🚬 iba pang bagay (11) 2.72% 📢 tunog (11) 2.72%📢 tunog (11) 2.72% 🔏 kandado (12) 2.96%🔏 kandado (12) 2.96% 💲 pera (14) 3.46%💲 pera (14) 3.46% 🎵 musika (19) 4.69%🎵 musika (19) 4.69% ✏️ pagsusulat (19) 4.69%✏️ pagsusulat (19) 4.69% 📒 libro-papel (23) 5.68%📒 libro-papel (23) 5.68% 🖱️ computer (28) 6.91%🖱️ computer (28) 6.91% 🚽 sambahayan (29) 7.16%🚽 sambahayan (29) 7.16% ✉️ mail (31) 7.65%✉️ mail (31) 7.65% 💡 ilaw at video (32) 7.90%💡 ilaw at video (32) 7.90% ✂️ opisina (41) 10.12%✂️ opisina (41) 10.12% ⛏️ tool (45) 11.11%⛏️ tool (45) 11.11% 👖 damit (55) 13.58%👖 damit (55) 13.58%