Narito ang diksyunaryo ng simbolo ng Emoji, higit sa 200 mga simbolo ang naghihintay para sa iyo na magamit ang mga ito. ⛔ Pag-sign-transport, warning️ babala, arangi️ arrow, ☯️ relihiyon, 1️⃣ numero ...... Kung nais mong panatilihin ang mga talaarawan📓, maaaring matulungan ka ng mga Emojis na ito; Kung ayaw mo sa pagta-type, gamitin ang mga ito upang maitakda ang iyong parehong mga kamay🙌 libre; O kung nais mong gawing mas maayos ang iyong trabaho🧑💻, ang numero ng Emojis ang iyong pinakamahusay na pagpipilian.

🅰alphanum39

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Simbolo

Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Simbolo Ang tsart ng pie ng bilang ng mga Emojis na kasama sa bawat subcategory sa ilalim ng kategoryang Simbolo