🔎
Ipakita ang Mode

Emoji Kopyahin at I-paste ✂📋- emoji 12.0(Mode ng Larawan)

Bahay > Emoji Kopya

Lahat ng Simbolo ng Emoji ay Kinokolekta Dito, At Ngayon, Maaaring Ipakita ang Emoji Sa IOS, Android, OSX, At Windows Systems. Ang Simbolo Lang ✂ At 📋 Sa App, SMS, Facebook, Twitter, At Iba Pang Social Software, Pagkatapos ay Magkakaroon Tayo ng Masarap na Chat. 👇I-click ang Emoji Copy👍

Ang kasalukuyang page ay nagbibigay ng kopya at i-paste ng Emoji 12.0, inilabas ito at mayroong 230 emojis sa kabuuan. Mga minimum na kinakailangan sa bersyon ng system:13.2+ 10.0+ 10+

😂Mga Ngiti at EmosyonKopyahin ang Emoji

 • mukhang humihikab

  mukhang humihikab

 • kayumangging puso

  kayumangging puso

 • puting puso

  puting puso

👌Tao at KatawanKopyahin ang Emoji

 • nakatayong tao

  nakatayong tao

 • lalaking nakatayo

  lalaking nakatayo

 • babaeng nakatayo

  babaeng nakatayo

 • taong nakaluhod

  taong nakaluhod

 • lalaking nakaluhod

  lalaking nakaluhod

 • babaeng nakaluhod

  babaeng nakaluhod

 • lalaking may baston

  lalaking may baston

 • babaeng may baston

  babaeng may baston

 • lalaki sa de-kuryenteng wheelchair

  lalaki sa de-kuryenteng wheelchair

 • babae sa de-kuryenteng wheelchair

  babae sa de-kuryenteng wheelchair

 • lalaki sa manu-manong wheelchair

  lalaki sa manu-manong wheelchair

 • babae sa manu-manong wheelchair

  babae sa manu-manong wheelchair

 • lalaking may baston: light na kulay ng balat

  lalaking may baston: light na kulay ng balat

 • babaeng may baston: light na kulay ng balat

  babaeng may baston: light na kulay ng balat

 • taong nakaluhod: dark na kulay ng balat

  taong nakaluhod: dark na kulay ng balat

 • lalaking may baston: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaking may baston: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki sa manu-manong wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaki sa manu-manong wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

 • babae sa manu-manong wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

  babae sa manu-manong wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

 • babaeng nakaluhod: katamtamang light na kulay ng balat

  babaeng nakaluhod: katamtamang light na kulay ng balat

 • taong nakaluhod: katamtamang kulay ng balat

  taong nakaluhod: katamtamang kulay ng balat

 • babaeng may baston: katamtamang kulay ng balat

  babaeng may baston: katamtamang kulay ng balat

 • babaeng nakatayo: katamtamang dark na kulay ng balat

  babaeng nakatayo: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki sa manu-manong wheelchair: katamtamang kulay ng balat

  lalaki sa manu-manong wheelchair: katamtamang kulay ng balat

 • babae sa manu-manong wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

  babae sa manu-manong wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

 • babae sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

  babae sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: dark na kulay ng balat

  lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: dark na kulay ng balat

 • babae sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

  babae sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

 • babaeng may baston: katamtamang light na kulay ng balat

  babaeng may baston: katamtamang light na kulay ng balat

 • babae sa de-kuryenteng wheelchair: light na kulay ng balat

  babae sa de-kuryenteng wheelchair: light na kulay ng balat

 • babaeng nakaluhod: katamtamang kulay ng balat

  babaeng nakaluhod: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking nakaluhod: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaking nakaluhod: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaking nakaluhod: katamtamang kulay ng balat

  lalaking nakaluhod: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking nakaluhod: dark na kulay ng balat

  lalaking nakaluhod: dark na kulay ng balat

 • lalaking nakatayo: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaking nakatayo: katamtamang light na kulay ng balat

 • taong nakaluhod: light na kulay ng balat

  taong nakaluhod: light na kulay ng balat

 • lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang kulay ng balat

  lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking may baston: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaking may baston: katamtamang light na kulay ng balat

 • babaeng may baston: dark na kulay ng balat

  babaeng may baston: dark na kulay ng balat

 • babaeng may baston: katamtamang dark na kulay ng balat

  babaeng may baston: katamtamang dark na kulay ng balat

 • babae sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang kulay ng balat

  babae sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking nakaluhod: light na kulay ng balat

  lalaking nakaluhod: light na kulay ng balat

 • babaeng nakaluhod: katamtamang dark na kulay ng balat

  babaeng nakaluhod: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaking nakatayo: light na kulay ng balat

  lalaking nakatayo: light na kulay ng balat

 • babaeng nakatayo: katamtamang light na kulay ng balat

  babaeng nakatayo: katamtamang light na kulay ng balat

 • babaeng nakaluhod: light na kulay ng balat

  babaeng nakaluhod: light na kulay ng balat

 • babaeng nakatayo: katamtamang kulay ng balat

  babaeng nakatayo: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking nakatayo: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaking nakatayo: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaking nakatayo: katamtamang kulay ng balat

  lalaking nakatayo: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking nakatayo: dark na kulay ng balat

  lalaking nakatayo: dark na kulay ng balat

 • babaeng nakaluhod: dark na kulay ng balat

  babaeng nakaluhod: dark na kulay ng balat

 • lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: light na kulay ng balat

  lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: light na kulay ng balat

 • lalaki sa manu-manong wheelchair: light na kulay ng balat

  lalaki sa manu-manong wheelchair: light na kulay ng balat

 • nakatayong tao: katamtamang dark na kulay ng balat

  nakatayong tao: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaking may baston: katamtamang kulay ng balat

  lalaking may baston: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking nakaluhod: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaking nakaluhod: katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaki sa de-kuryenteng wheelchair: katamtamang dark na kulay ng balat

 • babae sa manu-manong wheelchair: katamtamang kulay ng balat

  babae sa manu-manong wheelchair: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking may baston: dark na kulay ng balat

  lalaking may baston: dark na kulay ng balat

 • lalaki sa manu-manong wheelchair: dark na kulay ng balat

  lalaki sa manu-manong wheelchair: dark na kulay ng balat

 • babae sa de-kuryenteng wheelchair: dark na kulay ng balat

  babae sa de-kuryenteng wheelchair: dark na kulay ng balat

 • babae sa manu-manong wheelchair: dark na kulay ng balat

  babae sa manu-manong wheelchair: dark na kulay ng balat

 • nakatayong tao: dark na kulay ng balat

  nakatayong tao: dark na kulay ng balat

 • babaeng nakatayo: dark na kulay ng balat

  babaeng nakatayo: dark na kulay ng balat

 • nakatayong tao: katamtamang light na kulay ng balat

  nakatayong tao: katamtamang light na kulay ng balat

 • nakatayong tao: light na kulay ng balat

  nakatayong tao: light na kulay ng balat

 • babaeng nakatayo: light na kulay ng balat

  babaeng nakatayo: light na kulay ng balat

 • nakatayong tao: katamtamang kulay ng balat

  nakatayong tao: katamtamang kulay ng balat

 • babae sa manu-manong wheelchair: light na kulay ng balat

  babae sa manu-manong wheelchair: light na kulay ng balat

 • taong nakaluhod: katamtamang dark na kulay ng balat

  taong nakaluhod: katamtamang dark na kulay ng balat

 • taong nakaluhod: katamtamang light na kulay ng balat

  taong nakaluhod: katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaki sa manu-manong wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaki sa manu-manong wheelchair: katamtamang light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay

  mga taong magkahawak-kamay

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, dark na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, dark na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, dark na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, dark na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

 • dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

  dalawang babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang light na kulay ng balat

 • dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

  dalawang lalaking magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: dark na kulay ng balat, light na kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: light na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

  lalaki at babaeng magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang dark na kulay ng balat, katamtamang light na kulay ng balat

 • mga taong magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

  mga taong magkahawak-kamay: katamtamang kulay ng balat

 • kamay na kumukurot

  kamay na kumukurot

 • kamay na kumukurot: katamtamang dark na kulay ng balat

  kamay na kumukurot: katamtamang dark na kulay ng balat

 • kamay na kumukurot: katamtamang kulay ng balat

  kamay na kumukurot: katamtamang kulay ng balat

 • kamay na kumukurot: katamtamang light na kulay ng balat

  kamay na kumukurot: katamtamang light na kulay ng balat

 • kamay na kumukurot: dark na kulay ng balat

  kamay na kumukurot: dark na kulay ng balat

 • kamay na kumukurot: light na kulay ng balat

  kamay na kumukurot: light na kulay ng balat

 • mekanikal na braso

  mekanikal na braso

 • mekanikal na binti

  mekanikal na binti

 • tainga na may hearing aid

  tainga na may hearing aid

 • tainga na may hearing aid: katamtamang kulay ng balat

  tainga na may hearing aid: katamtamang kulay ng balat

 • tainga na may hearing aid: katamtamang dark na kulay ng balat

  tainga na may hearing aid: katamtamang dark na kulay ng balat

 • tainga na may hearing aid: light na kulay ng balat

  tainga na may hearing aid: light na kulay ng balat

 • tainga na may hearing aid: katamtamang light na kulay ng balat

  tainga na may hearing aid: katamtamang light na kulay ng balat

 • tainga na may hearing aid: dark na kulay ng balat

  tainga na may hearing aid: dark na kulay ng balat

 • taong bingi

  taong bingi

 • lalaking bingi

  lalaking bingi

 • babaeng bingi

  babaeng bingi

 • lalaking bingi: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaking bingi: katamtamang dark na kulay ng balat

 • taong bingi: katamtamang kulay ng balat

  taong bingi: katamtamang kulay ng balat

 • babaeng bingi: katamtamang dark na kulay ng balat

  babaeng bingi: katamtamang dark na kulay ng balat

 • babaeng bingi: katamtamang light na kulay ng balat

  babaeng bingi: katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaking bingi: katamtamang kulay ng balat

  lalaking bingi: katamtamang kulay ng balat

 • taong bingi: katamtamang light na kulay ng balat

  taong bingi: katamtamang light na kulay ng balat

 • babaeng bingi: katamtamang kulay ng balat

  babaeng bingi: katamtamang kulay ng balat

 • taong bingi: light na kulay ng balat

  taong bingi: light na kulay ng balat

 • babaeng bingi: light na kulay ng balat

  babaeng bingi: light na kulay ng balat

 • lalaking bingi: light na kulay ng balat

  lalaking bingi: light na kulay ng balat

 • lalaking bingi: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaking bingi: katamtamang light na kulay ng balat

 • lalaking bingi: dark na kulay ng balat

  lalaking bingi: dark na kulay ng balat

 • babaeng bingi: dark na kulay ng balat

  babaeng bingi: dark na kulay ng balat

 • taong bingi: katamtamang dark na kulay ng balat

  taong bingi: katamtamang dark na kulay ng balat

 • taong bingi: dark na kulay ng balat

  taong bingi: dark na kulay ng balat

🐵Mga Hayop at KalikasanKopyahin ang Emoji

 • orangutan

  orangutan

 • gabay na aso

  gabay na aso

 • asong panserbisyo

  asong panserbisyo

 • sloth

  sloth

 • otter

  otter

 • skunk

  skunk

 • flamingo

  flamingo

🍓Pagkain at InuminKopyahin ang Emoji

 • bawang

  bawang

 • sibuyas

  sibuyas

 • waffle

  waffle

 • falafel

  falafel

 • mantikilya

  mantikilya

 • talaba

  talaba

 • kahon ng inumin

  kahon ng inumin

 • mate

  mate

 • ice cube

  ice cube

🚌Paglalakbay at LugarKopyahin ang Emoji

 • planetang may singsing

  planetang may singsing

 • hindu temple

  hindu temple

 • manu-manong wheelchair

  manu-manong wheelchair

 • de-kuryenteng wheelchair

  de-kuryenteng wheelchair

 • auto rickshaw

  auto rickshaw

 • parachute

  parachute

⚽AktibidadKopyahin ang Emoji

 • diving mask

  diving mask

 • yoyo

  yoyo

 • saranggola

  saranggola

⌚Mga BagayKopyahin ang Emoji

 • life vest

  life vest

 • sari

  sari

 • one-piece na swimsuit

  one-piece na swimsuit

 • mga brief

  mga brief

 • shorts

  shorts

 • sapatos pang-ballet

  sapatos pang-ballet

 • palakol

  palakol

 • baston

  baston

 • patak ng dugo

  patak ng dugo

 • adhesive na bandaid

  adhesive na bandaid

 • stethoscope

  stethoscope

 • silya

  silya

 • razor

  razor

 • banjo

  banjo

 • lamparang diya

  lamparang diya

💯SimboloKopyahin ang Emoji

 • orange na bilog

  orange na bilog

 • dilaw na bilog

  dilaw na bilog

 • berdeng bilog

  berdeng bilog

 • lilang bilog

  lilang bilog

 • brown na bilog

  brown na bilog

 • pulang parisukat

  pulang parisukat

 • orange na parisukat

  orange na parisukat

 • dilaw na parisukat

  dilaw na parisukat

 • berdeng parisukat

  berdeng parisukat

 • asul na parisukat

  asul na parisukat

 • lilang parisukat

  lilang parisukat

 • brown na parisukat

  brown na parisukat

❌Walang nahanap na mga resulta, mangyaring subukan ang iba pang mga keyword sa paghahanap