🔎
Ipakita ang Mode

Emoji Kopyahin at I-paste ✂📋- emoji 3.0(Mode ng Larawan)

Bahay > Emoji Kopya

Lahat ng Simbolo ng Emoji ay Kinokolekta Dito, At Ngayon, Maaaring Ipakita ang Emoji Sa IOS, Android, OSX, At Windows Systems. Ang Simbolo Lang ✂ At 📋 Sa App, SMS, Facebook, Twitter, At Iba Pang Social Software, Pagkatapos ay Magkakaroon Tayo ng Masarap na Chat. 👇I-click ang Emoji Copy👍

Ang kasalukuyang page ay nagbibigay ng kopya at i-paste ng Emoji 3.0, inilabas ito at mayroong 169 emojis sa kabuuan. Mga minimum na kinakailangan sa bersyon ng system:10.2+ 7.0+ 10+

😂Mga Ngiti at EmosyonKopyahin ang Emoji

 • gumugulong sa kakatawa

  gumugulong sa kakatawa

 • payaso

  payaso

 • itim na puso

  itim na puso

 • nagsisinungaling

  nagsisinungaling

 • naglalaway

  naglalaway

 • nasusuka

  nasusuka

 • bumabahing

  bumabahing

 • mukha na may cowboy hat

  mukha na may cowboy hat

👌Tao at KatawanKopyahin ang Emoji

 • nakataas na baliktad na kamay

  nakataas na baliktad na kamay

 • nakataas na baliktad na kamay: katamtamang kulay ng balat

  nakataas na baliktad na kamay: katamtamang kulay ng balat

 • nakataas na baliktad na kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

  nakataas na baliktad na kamay: katamtamang dark na kulay ng balat

 • nakataas na baliktad na kamay: light na kulay ng balat

  nakataas na baliktad na kamay: light na kulay ng balat

 • nakataas na baliktad na kamay: katamtamang light na kulay ng balat

  nakataas na baliktad na kamay: katamtamang light na kulay ng balat

 • nakataas na baliktad na kamay: dark na kulay ng balat

  nakataas na baliktad na kamay: dark na kulay ng balat

 • prinsipe

  prinsipe

 • taong naka-tuxedo

  taong naka-tuxedo

 • buntis

  buntis

 • taong naka-tuxedo: katamtamang light na kulay ng balat

  taong naka-tuxedo: katamtamang light na kulay ng balat

 • prinsipe: katamtamang kulay ng balat

  prinsipe: katamtamang kulay ng balat

 • prinsipe: dark na kulay ng balat

  prinsipe: dark na kulay ng balat

 • taong naka-tuxedo: katamtamang kulay ng balat

  taong naka-tuxedo: katamtamang kulay ng balat

 • buntis: katamtamang dark na kulay ng balat

  buntis: katamtamang dark na kulay ng balat

 • buntis: light na kulay ng balat

  buntis: light na kulay ng balat

 • taong naka-tuxedo: dark na kulay ng balat

  taong naka-tuxedo: dark na kulay ng balat

 • prinsipe: light na kulay ng balat

  prinsipe: light na kulay ng balat

 • taong naka-tuxedo: light na kulay ng balat

  taong naka-tuxedo: light na kulay ng balat

 • buntis: katamtamang light na kulay ng balat

  buntis: katamtamang light na kulay ng balat

 • buntis: dark na kulay ng balat

  buntis: dark na kulay ng balat

 • prinsipe: katamtamang light na kulay ng balat

  prinsipe: katamtamang light na kulay ng balat

 • taong naka-tuxedo: katamtamang dark na kulay ng balat

  taong naka-tuxedo: katamtamang dark na kulay ng balat

 • buntis: katamtamang kulay ng balat

  buntis: katamtamang kulay ng balat

 • prinsipe: katamtamang dark na kulay ng balat

  prinsipe: katamtamang dark na kulay ng balat

 • mrs claus

  mrs claus

 • mrs claus: katamtamang light na kulay ng balat

  mrs claus: katamtamang light na kulay ng balat

 • mrs claus: katamtamang kulay ng balat

  mrs claus: katamtamang kulay ng balat

 • mrs claus: light na kulay ng balat

  mrs claus: light na kulay ng balat

 • mrs claus: katamtamang dark na kulay ng balat

  mrs claus: katamtamang dark na kulay ng balat

 • mrs claus: dark na kulay ng balat

  mrs claus: dark na kulay ng balat

 • lalaking sumasayaw

  lalaking sumasayaw

 • lalaking sumasayaw: dark na kulay ng balat

  lalaking sumasayaw: dark na kulay ng balat

 • lalaking sumasayaw: light na kulay ng balat

  lalaking sumasayaw: light na kulay ng balat

 • lalaking sumasayaw: katamtamang kulay ng balat

  lalaking sumasayaw: katamtamang kulay ng balat

 • lalaking sumasayaw: katamtamang dark na kulay ng balat

  lalaking sumasayaw: katamtamang dark na kulay ng balat

 • lalaking sumasayaw: katamtamang light na kulay ng balat

  lalaking sumasayaw: katamtamang light na kulay ng balat

 • fencer

  fencer

 • taong nagka-cartwheel

  taong nagka-cartwheel

 • mga taong nagre-wrestling

  mga taong nagre-wrestling

 • taong naglalaro ng water polo

  taong naglalaro ng water polo

 • taong naglalaro ng handball

  taong naglalaro ng handball

 • taong nagja-juggle

  taong nagja-juggle

 • taong naglalaro ng water polo: katamtamang kulay ng balat

  taong naglalaro ng water polo: katamtamang kulay ng balat

 • taong nagja-juggle: katamtamang kulay ng balat

  taong nagja-juggle: katamtamang kulay ng balat

 • taong nagja-juggle: dark na kulay ng balat

  taong nagja-juggle: dark na kulay ng balat

 • taong nagka-cartwheel: katamtamang kulay ng balat

  taong nagka-cartwheel: katamtamang kulay ng balat

 • taong nagka-cartwheel: katamtamang light na kulay ng balat

  taong nagka-cartwheel: katamtamang light na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng water polo: light na kulay ng balat

  taong naglalaro ng water polo: light na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng handball: light na kulay ng balat

  taong naglalaro ng handball: light na kulay ng balat

 • taong nagka-cartwheel: katamtamang dark na kulay ng balat

  taong nagka-cartwheel: katamtamang dark na kulay ng balat

 • taong nagja-juggle: katamtamang light na kulay ng balat

  taong nagja-juggle: katamtamang light na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng handball: dark na kulay ng balat

  taong naglalaro ng handball: dark na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng handball: katamtamang dark na kulay ng balat

  taong naglalaro ng handball: katamtamang dark na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng water polo: dark na kulay ng balat

  taong naglalaro ng water polo: dark na kulay ng balat

 • taong nagja-juggle: katamtamang dark na kulay ng balat

  taong nagja-juggle: katamtamang dark na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng handball: katamtamang light na kulay ng balat

  taong naglalaro ng handball: katamtamang light na kulay ng balat

 • taong nagka-cartwheel: dark na kulay ng balat

  taong nagka-cartwheel: dark na kulay ng balat

 • taong nagja-juggle: light na kulay ng balat

  taong nagja-juggle: light na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng water polo: katamtamang light na kulay ng balat

  taong naglalaro ng water polo: katamtamang light na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng water polo: katamtamang dark na kulay ng balat

  taong naglalaro ng water polo: katamtamang dark na kulay ng balat

 • taong naglalaro ng handball: katamtamang kulay ng balat

  taong naglalaro ng handball: katamtamang kulay ng balat

 • taong nagka-cartwheel: light na kulay ng balat

  taong nagka-cartwheel: light na kulay ng balat

 • naka-cross na mga daliri

  naka-cross na mga daliri

 • tawagan mo ko

  tawagan mo ko

 • tawagan mo ko: katamtamang dark na kulay ng balat

  tawagan mo ko: katamtamang dark na kulay ng balat

 • tawagan mo ko: katamtamang kulay ng balat

  tawagan mo ko: katamtamang kulay ng balat

 • naka-cross na mga daliri: dark na kulay ng balat

  naka-cross na mga daliri: dark na kulay ng balat

 • naka-cross na mga daliri: katamtamang dark na kulay ng balat

  naka-cross na mga daliri: katamtamang dark na kulay ng balat

 • naka-cross na mga daliri: light na kulay ng balat

  naka-cross na mga daliri: light na kulay ng balat

 • tawagan mo ko: light na kulay ng balat

  tawagan mo ko: light na kulay ng balat

 • naka-cross na mga daliri: katamtamang kulay ng balat

  naka-cross na mga daliri: katamtamang kulay ng balat

 • tawagan mo ko: katamtamang light na kulay ng balat

  tawagan mo ko: katamtamang light na kulay ng balat

 • tawagan mo ko: dark na kulay ng balat

  tawagan mo ko: dark na kulay ng balat

 • naka-cross na mga daliri: katamtamang light na kulay ng balat

  naka-cross na mga daliri: katamtamang light na kulay ng balat

 • pakaliwang kamao

  pakaliwang kamao

 • pakanang kamao

  pakanang kamao

 • pakaliwang kamao: katamtamang dark na kulay ng balat

  pakaliwang kamao: katamtamang dark na kulay ng balat

 • pakanang kamao: katamtamang light na kulay ng balat

  pakanang kamao: katamtamang light na kulay ng balat

 • pakanang kamao: dark na kulay ng balat

  pakanang kamao: dark na kulay ng balat

 • pakanang kamao: katamtamang dark na kulay ng balat

  pakanang kamao: katamtamang dark na kulay ng balat

 • pakanang kamao: light na kulay ng balat

  pakanang kamao: light na kulay ng balat

 • pakaliwang kamao: light na kulay ng balat

  pakaliwang kamao: light na kulay ng balat

 • pakaliwang kamao: katamtamang kulay ng balat

  pakaliwang kamao: katamtamang kulay ng balat

 • pakaliwang kamao: dark na kulay ng balat

  pakaliwang kamao: dark na kulay ng balat

 • pakaliwang kamao: katamtamang light na kulay ng balat

  pakaliwang kamao: katamtamang light na kulay ng balat

 • pakanang kamao: katamtamang kulay ng balat

  pakanang kamao: katamtamang kulay ng balat

 • pagkakamay

  pagkakamay

 • selfie

  selfie

 • selfie: katamtamang dark na kulay ng balat

  selfie: katamtamang dark na kulay ng balat

 • selfie: dark na kulay ng balat

  selfie: dark na kulay ng balat

 • selfie: katamtamang light na kulay ng balat

  selfie: katamtamang light na kulay ng balat

 • selfie: light na kulay ng balat

  selfie: light na kulay ng balat

 • selfie: katamtamang kulay ng balat

  selfie: katamtamang kulay ng balat

 • naka-facepalm

  naka-facepalm

 • nagkikibit-balikat

  nagkikibit-balikat

 • nagkikibit-balikat: katamtamang dark na kulay ng balat

  nagkikibit-balikat: katamtamang dark na kulay ng balat

 • naka-facepalm: dark na kulay ng balat

  naka-facepalm: dark na kulay ng balat

 • naka-facepalm: katamtamang light na kulay ng balat

  naka-facepalm: katamtamang light na kulay ng balat

 • nagkikibit-balikat: dark na kulay ng balat

  nagkikibit-balikat: dark na kulay ng balat

 • nagkikibit-balikat: katamtamang light na kulay ng balat

  nagkikibit-balikat: katamtamang light na kulay ng balat

 • naka-facepalm: light na kulay ng balat

  naka-facepalm: light na kulay ng balat

 • nagkikibit-balikat: light na kulay ng balat

  nagkikibit-balikat: light na kulay ng balat

 • naka-facepalm: katamtamang dark na kulay ng balat

  naka-facepalm: katamtamang dark na kulay ng balat

 • naka-facepalm: katamtamang kulay ng balat

  naka-facepalm: katamtamang kulay ng balat

 • nagkikibit-balikat: katamtamang kulay ng balat

  nagkikibit-balikat: katamtamang kulay ng balat

🐵Mga Hayop at KalikasanKopyahin ang Emoji

 • gorilya

  gorilya

 • mukha ng fox

  mukha ng fox

 • usa

  usa

 • rhinoceros

  rhinoceros

 • paniki

  paniki

 • agila

  agila

 • bibi

  bibi

 • kuwago

  kuwago

 • butiki

  butiki

 • pating

  pating

 • paru-paro

  paru-paro

 • nalantang bulaklak

  nalantang bulaklak

🍓Pagkain at InuminKopyahin ang Emoji

 • kiwi

  kiwi

 • abokado

  abokado

 • patatas

  patatas

 • carrot

  carrot

 • pipino

  pipino

 • mani

  mani

 • croissant

  croissant

 • baguette

  baguette

 • pancakes

  pancakes

 • bacon

  bacon

 • stuffed flatbread

  stuffed flatbread

 • itlog

  itlog

 • shallow pan ng pagkain

  shallow pan ng pagkain

 • salad na gulay

  salad na gulay

 • hipon

  hipon

 • pusit

  pusit

 • baso ng gatas

  baso ng gatas

 • toast

  toast

 • tumbler glass

  tumbler glass

 • kutsara

  kutsara

🚌Paglalakbay at LugarKopyahin ang Emoji

 • motor scooter

  motor scooter

 • micro scooter

  micro scooter

 • stop sign

  stop sign

 • canoe

  canoe

⚽AktibidadKopyahin ang Emoji

 • medalyang 1st place

  medalyang 1st place

 • medalyang 2nd place

  medalyang 2nd place

 • medalyang 3rd place

  medalyang 3rd place

 • boxing glove

  boxing glove

 • martial arts uniform

  martial arts uniform

 • net ng goal

  net ng goal

⌚Mga BagayKopyahin ang Emoji

 • shopping cart

  shopping cart

 • drum

  drum

💯SimboloKopyahin ang Emoji

 • keycap: #

  keycap: #

 • keycap: *

  keycap: *

 • keycap: 0

  keycap: 0

 • keycap: 1

  keycap: 1

 • keycap: 2

  keycap: 2

 • keycap: 3

  keycap: 3

 • keycap: 4

  keycap: 4

 • keycap: 5

  keycap: 5

 • keycap: 6

  keycap: 6

 • keycap: 7

  keycap: 7

 • keycap: 8

  keycap: 8

 • keycap: 9

  keycap: 9

❌Walang nahanap na mga resulta, mangyaring subukan ang iba pang mga keyword sa paghahanap