EMOJI

🖱 Mangyaring mag-click dito upang i-activate ang Emoji Translator
0 / 60

Maaaring isalin ng Emoji Translator ang mga emojis papunta at mula sa mga text sa mahigit 47 wika. Gumagamit ang feature na ito ng machine translation algorithm na binuo ng Emojiall at gumagamit ng AI technology (deep learning) para patuloy na umulit.