Ito ay isang listahan ng mga bersyon ng Emoji, kabilang ang numero ng bersyon ng Emoji at petsa ng paglabas. Mag-click sa link ng numero ng bersyon ng Emoji upang ipasok ang pahina ng listahan ng Emoji ng bersyon na ito, maaari mong makita kung aling Emojis ang pinakawalan sa bersyon na ito. Gabay sa Gumagamit: Ano ang Bersyon ng Emoji

🔢 Listahan ng Bersyon ng Emoji