I-slide ang mga emoji sa isang grid upang pagsamahin ang mga ito upang lumikha ng bagong emoji! Magsisimula ang larong ito sa dalawang magkaparehong emoji, at magkaibang mga marka ang magkaibang mga emoji. Mangyaring gamitin ang mga arrow key upang makontrol sa computer, at pindutin ang pag-slide sa mobile. Makamit ang mas mataas na mga marka hangga't maaari!

Puntos: 0

TAPOS NA ANG LARO😜

Puntos