Ang Unicode Consortium ay nagtakda ng Emoji Level para sa mga emoji na inilabas kanina. Ang antas ng mga emoji sa Unicode 6.0 at 6.1 ay L1, at ang antas ng mga emoji sa Unicode 7.0 at 8.0 ay L2. Mayroong kabuuang 1281 emoji na may Emoji Level.

Gayunpaman, sa mga update pagkatapos ng Unicode 8.0, inalis ang Emoji Level. Kaya lahat ng mamaya na emoji ay wala nang Emoji Level.