Ginagamit ang Emoji Modifier para baguhin ang kulay ng balat ng mga emoji. Kapag ang isang emoji ay pinagsama sa isang skin tone modifier, magbabago ang kulay ng balat ng orihinal na emoji.

Mayroong limang kulay ng balat, at ang mga ito ay batay sa Fitzpatrick Scale:

  • 🏻 Banayad na Tono ng Balat
  • 🏼 Medium-Light na Tone ng Balat
  • 🏽 Katamtamang Tono ng Balat
  • 🏾 Katamtaman-Madilim na Tono ng Balat
  • 🏿 Maitim na Tono ng Balat

Emoji Modifier Status, ay isang field sa loob ng emoji-data.txt na ginagamit upang tukuyin ang pangangailangan ng Emoji Modifier sa iba't ibang emoji.

Mayroong apat na estado sa kabuuan:

  • Pangunahin: nangangahulugan na ang mga modifier ng emoji ay dapat gamitin kasama ng emoji
  • Pangalawa: nangangahulugan na ang mga modifier ng emoji ay maaaring gamitin sa emoji
  • Wala: nangangahulugan na ang mga modifier ng emoji ay hindi magagamit sa emoji
  • Modifier: ibig sabihin ay Emoji Modifier