Ang isang bloke ng Unicode ay isang saklaw ng mga puntos ng code para sa mga character na Unicode, na pinamamahalaan ng Unicode Consortium. Ang bawat karakter na Unicode ay kabilang sa isang bloke ng Unicode, at ang bawat bloke ng Unicode ay may sariling pangalan at saklaw ng subhead. Tandaan na ang isang pagkakasunud-sunod ng Emoji na binubuo ng maraming mga character ng Unicode ay hindi kabilang sa isang bloke ng Unicode.