Ang isang Unicode subhead ay isang saklaw ng mga puntos ng code para sa mga character na Unicode, na pinamamahalaan ng Unicode Consortium. Ang bawat character na Unicode ay nabibilang sa isang Unicode subhead, at ang bawat Unicode subhead ay may sariling pangalan at kabilang sa isang Unicode block na kung saan ay isang mas malaking saklaw ng mga puntos ng code. Tandaan na ang isang pagkakasunud-sunod ng Emoji na binubuo ng maraming mga character ng Unicode ay hindi kabilang sa isang subic ng Unicode.