Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🏻 (light na kulay ng balat) ay bilang sa ibaba:

🏻 light na kulay ng balat Simbolo ng Emoji