Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🏼 (katamtamang light na kulay ng balat) ay bilang sa ibaba:

🏼 katamtamang light na kulay ng balat Simbolo ng Emoji