Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🏽 (katamtamang kulay ng balat) ay bilang sa ibaba:

🏽 katamtamang kulay ng balat Simbolo ng Emoji