Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🏾 (katamtamang dark na kulay ng balat) ay bilang sa ibaba:

🏾 katamtamang dark na kulay ng balat Simbolo ng Emoji