Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🏿 (dark na kulay ng balat) ay bilang sa ibaba:

🏿 dark na kulay ng balat Simbolo ng Emoji