Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 👨 (lalaki) ay bilang sa ibaba:

👨 lalaki Simbolo ng Emoji