Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 👹 (lalaki) ay bilang sa ibaba:

👹 lalaki Simbolo ng Emoji