Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 👩 (babae) ay bilang sa ibaba:

👩 babae Simbolo ng Emoji