Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 👫 (halo-halong kasarian) ay bilang sa ibaba:

👫 halo-halong kasarian Simbolo ng Emoji