Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🦰 (pulang buhok) ay bilang sa ibaba: