Ang listahan ng Emoji kabilang ang simbolo ng emoji 🦱 (kulot na buhok) ay bilang sa ibaba: