Ang listahan ng Emoji na may keyword na dugo ay nasa ibaba: