Ang listahan ng Emoji na may keyword na hash sign ay nasa ibaba: